Ursprungligen betecknar namnet field spaniel rätt och slätt en landspaniel, till skillnad mot vattenspanieln. I den senare gruppen hittar man också förfäderna till bland andra springer- och cocker- spaniel. De andra raserna urskiljde sig undan för undan för undan och kvar fanns de stora enfärgade hundar som lade grunden till dagens field spaniel.

Varianter av samma ras
Första gången det skrivs om field spaniels var 1867 i boken "The Dogs of the British Isles". I början betraktades spanielvarianterna mer eller mindre som en och samma ras. Korsningsvalpar registrerades där de bäst passade in. Cocker och field skiljdes av en viktgräns på ungefär 12 kilo

Olika inriktningar
Så småningom började man blanda in raser också i speciella syften, irländsk setter skulle ge längre ben, vattenspaniel bättre anlag för vattenapportering, 
sussex spaniel massa och engelsk springer spaniel snabbhet.

Tung och lågställd
När det blev på modet att ställa ut långa, låga field spaniels blev resultatet mindre lyckat. Basset korsades in och detta resulterade i extremt tunga, kort- och krumbenta hundar, vilka ofta var högre bak än fram. De här varianterna var inget som tilltalade jägarna och registreringssiffrorna sjönk drastiskt under 1910 talet. Efter första världskriget började mer högbenta field spaniels bli framgångsrika på utställningar igen. Bland annat med hjälp av springer inkorsningar blev rasen "normal" och ganska populär spaniel.

Svårt utgångsläge
Field Spaniel Society bildades i England 1923 för att tillvarata rasens intressen. I samband med andra världskriget kom nästa kris för rasen, som då nästan dog ut. Den lilla stam man vet fanns kvar, och varifrån ALLA dagens fieldar lär härstamma, omfattade endast fyra hundar. De båda hanhundarna var kullsyskon, den ena tiken deras faster och den andra tiken var fallen efter hanhundarnas morfar, parad med sin egen syster!!

Under 1950-talet tog aveln ny fart. Intresset för rasen återuppstod, och man korsade ännu en gång med engelsk springer spaniel, denna gång för att begränsa inaveln. Under 1970-talet registrerades ca 30 hundar per år i England och under 1980- och 1990-talet har siffran hela tiden ökat. Registreringssiffrorna de sista åren ligger på ca 100 valpar per år.

Rasen i Sverige
Inte förens 1974 kom den första field spanieln från England till Sverige. Det föddes några kullar i slutet på 70-talet, men tyvärr finns ingen av dessa hundar med i dagens stamtavlor. Från England importerades 1981 tiken, Lydemoor Lorraine Estelle, och hon skulle bli den första i raden av importer, som idag ligger till grund för vår ras i Sverige.

© Text Field Spaniel Klubben